• uprawnienia zawodowe w zakresie doradctwa podatkowego Nr 00833 wydane przez Ministra Finansów   foto
  • uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości Nr 1633 wydane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast   foto
  • członek Rady Krajowej Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych
  • prezes Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Reczoznawców Majątkowych w Białymstoku
  • udział w seminarium na temat : Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego zorganizowanym przez Polską Federacje Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych   foto
  • udział w obradach na  "X Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych" na temat : Wartość bankowo-hipoteczna nieruchomości oraz współpraca rzeczoznawców majątkowych z instytucjami finansowymi   foto
  • udział w seminarium na temat : Rzeczoznawcy majątkowi w procesie wyceny wartości aktywów przedsiębiorstw, wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców majątkowych i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, styczeń 2003
  • wykształcenie : magister prawa